Αυτί - Ear

Βύσμα κεριού - ear wax impaction

Οξεία μέση ωτίτιδα - acute otitis media

Έντομο στον έξω ακουστικο πόρο - insect in the ear canal

Διάτρηση τυμπανικής μεμβράνης – ear drum perforation

Έντομο στον έξω ακουστικό πόρο - Insect in ear canal

Σωληνάκι αερισμου στην τυμπανικη μεμβράνη - Ventilation tube (grommet)

Τραυματισμός τυμπανικής μεμβράνης από έκρηξη κροτίδας - ear drum trauma (explosion)

Μέση εκκριτική ωτίτιδα – otitis media with effusion

Μύτη - Nose

Ρινοκολπίτιδα (ιγμορίτιδα) - Sinusitis

Eπέμβαση διορθωσης ρινικου δαφράγματος και πλαστική κογχών - πριν και μετά (surgery on nasal septum and lower turbinates)

 Ρινικοί πολύποδες - πριν και μετά την αφαίρεση - nasal polyps

Πλαστική ρινικών κογχών - πριν και μετά (turbinoplasty)

 Λαρυγγας/φάρυγγας - Larynx/pharynx

Ξένο σώμα φάρυγγα (ψαροκόκκαλο) - fishbone

Φυσιολογικές φωνητικές χορδές - normal vocal cords

Ευμεγέθη οζίδια φωνητικών χορδών - enlarged vocal cord nodules

Περίπτωση οξείας επιγλωττίτιδας - acute epiglottitis

Οίδημα Reinke - Reinke's oedema

Πολύποδας λάρυγγα - laryngeal polyp