Το Ιατρείο 

 

Το ιατρείο μας βρίσκεται στο Limassol MedClinic, Γρηγόρη Αυξεντίου 4 στην Λεμεσό και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2014. Εργαζόμαστε με συνέπεια, υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και σεβασμό προς τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. 

 

Το ιατρείο είναι στελεχωμένο με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό (μικροσκόπιο, ενδοσκοπικό πύργο με δυνατότητα ενδοσκοπήσεων και σύστημα καταγραφής, ακουολογικό εργαστήριο με ακουογράφο/τυμπανογράφο, σύστημα ραδιοσυχνοτήτων Coblator II για διενέργεια επεμβάσεων με τοπική αναισθησία κτλ.). 

Our practice

 

Our ENT practice is located at Limassol MedClinic, 4 Gregory Afxentiou str., in the coastal town of Limassol and opened its doors in October 2014. We are focusing in each case individually and strive to provide our patients the best possible medical and surgical survices.

 

The office is equipped with technologically advanced medical devices such as ear microscope, endoscopic equipment with the possibilities of recording and storing, hearing test equipment (audiograph and tympanograph) and radiofrequency generator (Coblator II) for minor surgeries under local anesthesia.